Profil společnosti

Společnost byla založena na základě zápisu obchodní společnosti RADEKOV spol. s r.o. do obchodního rejstříku Okresního soudu v Ostravě dne 15.11.1991.

Společnost začala vyvíjet svoji činnost po odkoupení společnosti RADKOV s.r.o. dne 23.6.1992 od Fondu národního majetku České republiky, která vznikla privatizací závodu péče o základní prostředky bývalého státního podniku TESLA Rožnov pod Radhoštěm.

Společnost pokračuje v třicetileté tradici původních činností. Zajišťuje komplexní dodávky nových staveb, úplné rekonstrukce objektů pro občany, obchod, služby a průmyslové využití.

Společnost má kolem 30 kmenových zaměstnanců s profesním zaměřením na předmět činností nezbytných k realizaci staveb. Značné zázemí má společnost v technickém vybavení, vlastních dílnách a širokém sortimentu materiálových zásob, což umožňuje bezprostřední zahájení prací i bez nároků na inkasa záloh.

Politika vedení

Vedení společnosti RADEKOV spol. s r.o. se usneslo stanovit základní strategii kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci(BOZP) – Politiku managementu.

Hlavní zásady, které musí být dodržovány při zajišťování realizace požadavků zákazníků a naplňování cílů kvality, ochrany životního prostředí a BOZP, jsou vyjádřeny v následujících bodech a závazcích:

 • Plníme beze zbytku požadavky a potřeby našich zákazníků a legislativní požadavky v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP, aby výsledky naší práce a služeb je vedly k věrnosti naší firmě.
 • Neustále zlepšujeme efektivnost všech procesů vedoucí ke spokojenosti zákazníků.
 • Nabízíme konstantní kvalitu dodávek v oboru:
  • dodávek pozemních a inženýrských staveb včetně jejich změn a odstraňování
  • dodávek technologických zařízení staveb
  • zajišťování projektové činnosti ve výstavbě
  • zateplování a revitalizace staveb.
 • Sledujeme a dodržujeme všechny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a BOZP, jakož i jiné požadavky, kterým společnost podléhá.
 • Pomocí zvyšování odborné úrovně podporujeme uvědomění našich zaměstnanců v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
 • Subdodavatelé zásadně ovlivňují výsledky naší práce i kvalitu našich dodávek. Jejich hodnocení, výběru a spolupráci s nimi věnujeme zvláštní pozornost. Vyžadujeme od nich plnění právních předpisů a norem pro oblast životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přenášíme na ně i plnění požadavků zákazníků v těchto oblastech.
 • Využíváme, tam kde je to možné, technologie a materiály co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Při zavádění nových technologií a modernizaci technických zařízení, účinně snižujeme zdroje škodlivých faktorů pracovního prostředí.
 • Na základě zjišťování nebezpečí, ohrožení a rizik, které se provádí vždy před zahájením stavby a pak průběžně při její realizaci, utváříme pracovní podmínky s cílem preventivně minimalizovat všechna rizika, která mohou způsobit újmu.
 • Při každé činnosti sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy procesů a činností na životní prostředí. Výsledky využíváme k prevenci znečištění a přijímání opatření k neustálému zlepšování.
 • Motivujeme naše zaměstnance a subdodavatele nejen k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí a BOZP, ale rovněž i k tomu, aby sami přicházeli s náměty jak dopady našich procesů a činností na životní prostředí zmenšovat a úroveň BOZP zvyšovat.
 • Stanovujeme a přezkoumáváme cíle managementu.
 • Vedení společnosti poskytuje veškeré zdroje potřebné pro naplňování politiky managementu.

Konečným cílem zavedeného systému managementu je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníka tak i pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Společnost RADEKOV spol. s r.o. tímto prohlašuje, že v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů GDPR v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedla: vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany osobních údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnila požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochránila práva subjektů údajů.

Za účelem výše uvedeného společnost RADEKOV spol. s r.o. poskytuje:

Kontakt

RADEKOV spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885.

Adresa společnosti : RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech republic
IČ / DIČ : 41035933 / CZ41035933
Bankovní spojení : KB a.s. Valašské Meziříčí, č.ú. 6830330217/0100
Telefon : +420 724 901 100
e-mail : radekov@radekov.cz
www.stránky : www.radekov.cz

Rožnov pod Radhoštěm
FunkceJménoTelefonE-mail
jednatel a ředitel společnostiIng. Antonín Hadač+420 602 506 089hadac@radekov.cz
sekretariát řediteleIveta Smočková+420 725 438 881radekov@radekov.cz
vedoucí ekonomického úsekuIng. Rudolf Holiš+420 728 228 785holis@radekov.cz
vedoucí zásobování-prodejMarie Andrýsová+420 606 746 550 andrysova@radekov.cz
vedoucí stavebního střediskaLudvík Vaníček+420 602 734 458vanicek@radekov.cz
vedoucí střediska zámečníkůLudvík Vaníček+420 602 734 458vanicek@radekov.cz
vedoucí elektro střediskaMartin Ondruch+420 730 896 218ondruch@radekov.cz
vedoucí střediska instalatérů

zpět
Created by RADEKOV spol. s r.o. © 2015 All rights reserved